Regulamin

 1. Klient zakupując karnet lub jednorazowe wejście oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu klubu ZEBRA Fitness.
 2. Karnety wydawane są imiennie.
 3. Pomimo wykupionego karnetu, uczestnictwo w zajęciach wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsc. Zapisów można dokonywać online, telefonicznie lub osobiście w klubie.
 4. Odwołanie rezerwacji bez utraty wejścia jest możliwe najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Karnety ważne są przez miesiąc kalendarzowy od daty pierwszego uczestnictwa w zajęciach.
 6. Do każdego PIERWSZEGO karnetu doliczana jest jednorazowa opłata aktywacyjna, która zawiera opłatę za kartę klienta.
 7. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po wykupieniu karnetu lub jednorazowego wejścia. Wyjątkiem są osoby, które przychodzą z naszym Voucherem.
 8. Nie zawieszamy ważności karnetów.
 9. Ważność karnetów jest przedłużana, jeżeli zajęcia nie odbędą się z powodu świąt, dni ustawowo wolnych od pracy lub z winy organizatora.
 10. Karnet nie gwarantuje miejsca na zajęciach, decyduje kolejność rezerwacji. Kto pierwszy ten lepszy 🙂
 11. Aby zajęcia odbyły się muszą być minimum 4 osoby.
 12. Osoby niezapisane mogą uczestniczyć w zajęciach jeśli na daną godzinę będą wolne miejsca.
 13. Klientem klubu może zostać również osoba poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców.
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szafkach, jak również rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu.
 15. Klienci zobowiązani są do przynoszenia obuwia zmiennego.
 16. Klient korzystający z zajęć powinien powiadomić o problemach zdrowotnych instruktora.
 17. Klub nie odpowiada za kontuzję uczestników zajęć.
 18. Klient wyraża zgodę na udostępnianie wizerunku na portalach społecznościowych.

 

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ JESTEŚMY DO WASZEJ DYSPOZYCJI 🙂

DO ZOBACZENIA NA ZAJĘCIACH!! 🙂 :)